Konferencja “Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym”

26 lutego 2015 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym” organizowana przez MULTIEXPO. Celem wydarzenia było przedstawienie możliwości wykorzystania innowacyjnych technologii w działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym, a także uwarunkowania współpracy podmiotów wojskowych z cywilnymi w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Uczestnikiem konferencji była także Bohemia Interactive Simulations w imieniu, której prezentację dotyczącą wykorzystania środowiska symulacyjnego VBS3 w zarządzaniu kryzysowym przedstawiał Prezes Zarządu CMGI dr …

Zapytanie ofertowe “Wysokowydajne zestawy stacji graficznych”

CMGI Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na „Wysokowydajne zestawy stacji graficznych”Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup „Wysokowydajnych zestawów stacji graficznych”. W załączniku pozwoliliśmy sobie dołączyć dwa pliki: – Załącznik zawierający zapytanie ofertowe: a) „Zapytanie ofertowe 1_2015.pdf”; – Załącznik zawierający wymagania względem konfiguracji sprzętowych i programowych zapytania ofertowego; b) „Zalacznik nr 1 – Wysokowydajne zestawy stacji graficznych.pdf”; Zapytanie znajduje się także na naszej stronie …