Zapytanie ofertowe – Elmenty do wykonania instalacji demontracyjnej

CMGI Sp. z o.o. zaprasza  do przedstawienia oferty na „Elmenty do wykonania instalacji demontracyjnej” Przedmiot oferty stanowi: a) Załącznik nr 1 – Elementy do wykonania instalacji demontracyjnej.pdf Pobierz załącznik Oferta powinna zawierać: • nazwę oferenta, adres (lub siedzibę), numer NIP, • podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy, • datę sporządzenia, • jednostkowy koszt podzespołów zamówienia (cena brutto) • całkowity koszt realizacji zamówienia (cena brutto), • …