Stoisko CMGI

Gala I3TO „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”

W dniu 2 marca br. przedstawiciele CMGI  wzięli udział w uroczystej gali, która stanowiła zwieńczenie II edycji konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”, zorganizowanego przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej. Patronat honorowy nad konkursem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Do konkursu z inicjatywy CMGI został zgłoszony innowacyjny symulator radia RKP 8100 umożliwiający odwzorowanie właściwości radia oraz funkcjonowanie sieci łączności, który konkurował z 65 …