Zapytanie ofertowe – System wizualizacji do wykonania instalacji demonstracyjnej

Firma CMGI Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia ofert na planowany zakup – „System wizualizacji do wykonania instalacji demonstracyjnej”. Do zapytania dołączony jest załącznik nr 1 – zawierający specyfikację przedmiotu zamówienia. <<Załącznik nr 1>> Oferta powinna zawierać : nazwę oferenta, adres (lub siedzibę), numer NIP, podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy, datę sporządzenia, cena oferty powinna zawierać całkowity koszt zamówienia (cena brutto), jakie Zamawiający będzie …

Zapytanie ofertowe Licencja oprogramowania graficznego Autodesk 3DS Max

Firma CMGI Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty handlowej na planowany „Zakup licencji oraz subskrypcji na licencję oprogramowania graficznego Autodesk 3DS Max”. Oferta powinna zawierać : nazwę oferenta, adres (lub siedzibę), numer NIP, podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy, datę sporządzenia, cena oferty powinna zawierać całkowity koszt zamówienia (cena brutto), jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i …