Zapytanie ofertowe – Wysokowydajne zestawy stacji graficznych (aktualizacja 04.09.2017 r.)

Do zapytania ofertowego opublikowanego na stronie firmy dnia 31.08.2017 r. zostaje dołączony nowy załącznik z aktualizacją specyfikacji sprzętu. Wszystkich zainteresowanych przesłaniem oferty prosimy o pobranie nowego pliku zamieszczonego w poniższej treści zapytania oraz zapoznanie się z jego treścią. ————————————————————————————————————————— Firma CMGI Sp. z o.o. zaprasza do  przedstawienia ofert na planowany zakup „Wysokowydajnych zestawów stacji graficznych”. Przedmiot oferty stanowi załącznik nr 1 – zawierający wymagania względem konfiguracji sprzętowych, oprogramowania oraz wyposażenia …

Zapytanie ofertowe – Drukarka 3D

Firma CMGI Sp. z o.o. zaprasza do  przedstawienia ofert na planowany zakup „Drukarki 3D”. Przedmiot oferty stanowi załącznik nr 1 – zawierający wymagania względem konfiguracji sprzętowych, oprogramowania oraz wyposażenia zapytania ofertowego. << Plik do pobrania>> Oferta powinna zawierać: nazwę oferenta, adres (lub siedzibę) numer NIP, podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy, datę sporządzenia, jednostkowy koszt podzespołów zamówienia (cena brutto), całkowity koszt zamówienia (cena brutto), maksymalny …

Zapytanie ofertowe – Wysokowydajne zestawy stacji graficznych

Firma CMGI Sp. z o.o. zaprasza do  przedstawienia ofert na planowany zakup „Wysokowydajnych zestawów stacji graficznych”. Przedmiot oferty stanowi załącznik nr 1 – zawierający wymagania względem konfiguracji sprzętowych, oprogramowania oraz wyposażenia zapytania ofertowego: << Plik do pobrania >> Oferta powinna zawierać: nazwę oferenta, adres (lub siedzibę) numer NIP, podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy, datę sporządzenia, jednostkowy koszt podzespołów zamówienia (cena brutto), całkowity koszt zamówienia …

Zapytanie ofertowe – Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup „Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D”. Do zapytania dołączony jest niniejszy załącznik: Załącznik nr 1 – specyfikacja oprogramowania specjalistycznego do projektowania 3D << Plik do pobrania >>  Oferty proszę przesłać do dnia 2017.08.11, do godz. 15:30 za pomocą poczty e-mail, bądź za pośrednictwem kuriera, poczty lub osobiście na adres: CMGI Sp. z o.o. al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4a/2, 05-077 …

WP_20170727_12_20_43_Pro

Kongres Pożarnictwa 2017

27 lipca 2017 r. przedstawiciele CMGI wzięli udział w 14 edycji Kongresu Pożarnictwa 2017, organizowanej w Warszawie przez podmioty działające w obszarze bezpieczeństwa pożarowego. Konferencja jest corocznym spotkaniem specjalistów oraz praktyków ochrony przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeń oraz wydarzeniem poświęconym bezpieczeństwu pożarowemu w budownictwie i przemyśle. W trakcie trwania Kongresu przedstawiciele CMGI mieli przyjemność prezentować rozwiązania powstałe w trakcie realizacji projektu rozwojowego pn.: „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w …

Zapytanie ofertowe – Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D (aktualizacja 07.08.2017 r.)

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 03.08.2017 r. Zamawiający podejmuje decyzję o odstąpieniu od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na planowany zakup „Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D”. ___________________________________________________________________ Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup „Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D”. Oferty proszę przesłać do dnia 2017.08.07, do godz. 15:30 za pomocą poczty e-mail, bądź za pośrednictwem kuriera, poczty lub osobiście na adres: CMGI Sp. z …

WP_20170411_11_41_41_Pro

RODO 2017

11 kwietnia 2017 r. przedstawiciele CMGI wzięli udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej RODO 2017 organizowanej przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. W trakcie Konferencji CMGI miało możliwość zaprezentować opracowane przez siebie rozwiązania w zakresie systemów symulacji w obszarze bezzałogowych statków powietrznych.

wim1

Symulator medyczny CMGI

Zespół CMGI Sp. z o.o. we współpracy z firmą SILTEC opracował innowacyjny symulator przeznaczony dla szkoleń działań ratowniczych w warunkach pola walki. Co więcej, system posiada dodatkową funkcjonalność umożliwiającą poprzez realizację specjalistycznych scenariuszy, redukcję objawów u pacjentów ze stwierdzonym zespołem stresu pourazowego. System został opracowany i jest wykorzystywany przez pracowników Wojskowego Instytutu Medycznego. Opracowane w ramach symulatora scenariusze umożliwiają: Redukcję objawów zespołu stresu pourazowego nabytą w warunkach pola walki poprzez …

IMG_4373

Pokaz innowacyjnych rozwiązań symulacyjnych z obszaru BSP

8 lutego 2017 roku w siedzibie CMGI, pracownicy firmy przeprowadzili pokaz rozwiązań symulacyjnych związanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych dla przedstawicieli Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Rozwiązania CMGI związane z wykorzystaniem BSP to innowacyjne systemu symulacji zapewniające kompleksowe szkolenia, oparte na zaawansowanym środowisku wirtualnym VBS3.

IMG_4362

Porozumienie z CENZIN

26 stycznia 2017 roku w naszej siedzibie został zorganizowany pokaz innowacyjnych systemów symulacji oferowanych przez CMGI dla firmy CENZIN Sp. z o.o.  Prezentacja skupiała się na najnowszych rozwiązaniach CMGI tj. zaawansowanych symulatorach dedykowanych dla podmiotów transportu kolejowego, opracowanych w wysokiej jakości środowisku wirtualnym VBS3. Jednocześnie jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że niniejsze spotkanie zaowocowało porozumieniem, dzięki czemu firma CENZIN została najnowszym parterem naszej Spółki. Liczymy na trwałą i owocną współpracę.