Szkolenie dowódców - Symulator

Szkolenie dowódców patroli rozminowania Sił Zbrojnych RP

W dniach 28.09-29.09.2015 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu odbyło się szkolenie dowódców patroli rozminowania Sił Zbrojnych RP organizowane przez Szefostwo Inżynierii Wojskowej. Podczas ćwiczeń przedstawiciele CMGI przedstawili możliwości wykorzystania systemu VBS3 w trakcie szkoleń patroli rozminowania. W trakcie prezentacji Prezesa Bohemia Interactive Simulations Pana Macieja Stopniaka został przedstawiony film przygotowany przez zespół CMGI, prezentujący przykładowy przebieg ćwiczeń saperów uczestniczących w akcjach w czasie pokoju oraz opcje …

Stoisko CMGI na MSPO 2015

MSPO 2015

W dniach 01-04.09.2015 r. przedstawiciele CMGI uczestniczyli w odbywającym się w Kielcach XXIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Podczas czterodniowych targów prezentowaliśmy System Zarządzania Walką Szczebla Batalionu oferowany przez Konsorcjum BMS złożone z profesjonalnych i doświadczonych podmiotów zarówno prywatnych jak i państwowych, w którego składzie znajduję się także CMGI. System został przedstawiony w pięciu formach – w pojeździe, na trenażerze KTO Rosomak oraz w postaci pracowni treningowej, składającej się z zestawów wyposażenia …

Konsorcjum BMS

Strategiczne Konsorcjum dla Polskich Sił Zbrojnych

Asseco Poland, Teldat, Siltec, Enigma, CMGI oraz Wojskowa Akademia Techniczna zawiązały konsorcjum, które oferować będzie zaawansowany technologicznie System Zarządzania Walką (BMS – Battlefield Management System). Narodowe „Konsorcjum BMS” powstało w odpowiedzi na rozpoczęty przez Ministerstwo Obrony Narodowej proces modernizacji i informatyzacji polskiego wojska. Armie na całym świecie inwestują w systemy tej klasy, dlatego „Konsorcjum BMS” ma także szansę na zagraniczną ekspansję. W skład „Konsorcjum BMS” wchodzą tylko polskie firmy oraz …

Stoisko VBS3

Konferencja „Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju”

W dniach 29-30.06.2015 r. przedstawiciele CMGI Sp. z o.o. wzięli udział w Konferencji Naukowo-Technicznej „Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju” organizowanej przez Politechnikę Poznańską pod patronatem Ministra Obrony Narodowej. W ciągu dwóch dni Konferencji członkowie firmy wzięli udział w sześciu sesjach plenarnych, podczas których prelegenci reprezentujący zarówno wyższe uczelnie z całej Polski, jak i prywatne podmioty zajmujące się rozwojem innowacyjnych technologii na rzecz obronności, przedstawiali swoje propozycje rozwoju oraz …

SGSP - Dzień otwarty

Dzień otwarty w SGSP

Dnia 18.04.2015 r. przedstawiciele CMGI Sp. z o.o. wzięli udział w Dniu Otwartym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Wydarzenie miało na celu przybliżenie tegorocznym maturzystom oferty edukacyjnej Uczelni oraz dało możliwość prezentacji swojej działalności podmiotom prywatnym takim jak CMGI, z którymi Uczelnia współpracuje w wielu projektach badawczo-rozwojowych. Podczas wydarzenia członkowie CMGI zaprezentowali ofertę firmy, a także produkty oferowane przez Bohemia Interactive Simulations. Na stoisku firmy można było wypróbować …

Konferencja „Problemy monitoringu i eksploatacji sprzętu i wyposażenia w Straży Pożarnej”

W dniach 26-27 marca w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Boss” w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Problemy monitoringu i eksploatacji sprzętu i wyposażenia w Straży Pożarnej”. Konferencja była zorganizowana przez CNBOP-PIB – lidera Projektu nr DOBR-BIO4/051/13087/2013 pod tytułem: „Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania”, w którym udział razem z SGSP oraz firmą Mlabs bierze także CMGI. Wydarzenie było finansowane ze środków NCBiR i …

Konferencja „Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym”

26 lutego 2015 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym” organizowana przez MULTIEXPO. Celem wydarzenia było przedstawienie możliwości wykorzystania innowacyjnych technologii w działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym, a także uwarunkowania współpracy podmiotów wojskowych z cywilnymi w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Uczestnikiem konferencji była także Bohemia Interactive Simulations w imieniu, której prezentację dotyczącą wykorzystania środowiska symulacyjnego VBS3 w zarządzaniu kryzysowym przedstawiał Prezes Zarządu CMGI dr …

Zapytanie ofertowe „Wysokowydajne zestawy stacji graficznych”

CMGI Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na „Wysokowydajne zestawy stacji graficznych”Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup „Wysokowydajnych zestawów stacji graficznych”. W załączniku pozwoliliśmy sobie dołączyć dwa pliki: – Załącznik zawierający zapytanie ofertowe: a) „Zapytanie ofertowe 1_2015.pdf”; – Załącznik zawierający wymagania względem konfiguracji sprzętowych i programowych zapytania ofertowego; b) „Zalacznik nr 1 – Wysokowydajne zestawy stacji graficznych.pdf”; Zapytanie znajduje się także na naszej stronie …