Konferencja „Problemy monitoringu i eksploatacji sprzętu i wyposażenia w Straży Pożarnej”

W dniach 26-27 marca w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Boss” w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Problemy monitoringu i eksploatacji sprzętu i wyposażenia w Straży Pożarnej”. Konferencja była zorganizowana przez CNBOP-PIB – lidera Projektu nr DOBR-BIO4/051/13087/2013 pod tytułem: „Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania”, w którym udział razem z SGSP oraz firmą Mlabs bierze także CMGI. Wydarzenie było finansowane ze środków NCBiR i …

Konferencja „Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym”

26 lutego 2015 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym” organizowana przez MULTIEXPO. Celem wydarzenia było przedstawienie możliwości wykorzystania innowacyjnych technologii w działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym, a także uwarunkowania współpracy podmiotów wojskowych z cywilnymi w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Uczestnikiem konferencji była także Bohemia Interactive Simulations w imieniu, której prezentację dotyczącą wykorzystania środowiska symulacyjnego VBS3 w zarządzaniu kryzysowym przedstawiał Prezes Zarządu CMGI dr …