Kongres Pożarnictwa 2017

27 lipca 2017 r. przedstawiciele CMGI wzięli udział w 14 edycji Kongresu Pożarnictwa 2017, organizowanej w Warszawie przez podmioty działające w obszarze bezpieczeństwa pożarowego. Konferencja jest corocznym spotkaniem specjalistów oraz praktyków ochrony przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeń oraz wydarzeniem poświęconym bezpieczeństwu pożarowemu w budownictwie i przemyśle.

W trakcie trwania Kongresu przedstawiciele CMGI mieli przyjemność prezentować rozwiązania powstałe w trakcie realizacji projektu rozwojowego pn.: “Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej” związanego z budową systemu symulacji przeznaczonego do szkoleń w warunkach katastrofy budowlanej oraz innowacyjnej platformy sprzętowej. Projekt realizowany jest w ramach współpracy Konsorcjum – CMGI, CNBOP-PIB, SGSP oraz SAPSP.

Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

WP_20170727_12_20_43_Pro

WP_20170727_12_21_16_Pro

WP_20170727_12_20_56_Pro

WP_20170727_12_21_45_Pro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *