Zapytanie ofertowe – Elmenty do wykonania instalacji demontracyjnej

CMGI Sp. z o.o. zaprasza  do przedstawienia oferty na

„Elmenty do wykonania instalacji demontracyjnej”

Przedmiot oferty stanowi:

a) Załącznik nr 1 – Elementy do wykonania instalacji demontracyjnej.pdf

Pobierz załącznik

Oferta powinna zawierać:

• nazwę oferenta, adres (lub siedzibę), numer NIP,

• podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy,

• datę sporządzenia,

• jednostkowy koszt podzespołów zamówienia (cena brutto)

• całkowity koszt realizacji zamówienia (cena brutto),

• maksymalny termin realizacji zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę proszę przesłać za pomocą poczty e-mail lub osobiście na adres:

CMGI Sp. z o.o.

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4a/2,

05-077 Warszawa

Ofertę proszę przesyłać do dnia 2015.11.05, do godz. 15:00

Pytający może odstąpić od realizacji bez podania przyczyny

Kryteria wyboru oferty:

• Cena – 100%,

Kontakt w sprawie złożenia oferty i realizacji zamówienia:

Dawid Rzemek

Dyrektor ds. Technicznych

tel. +48 668 334 980

adres e-mail: d.rzemek@cmgi.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *