CMGI Sp. z o.o.

 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 4A/2
05-077 Warsaw, POLAND

tel. + 48 795 435 061
e-mail: biuro@cmgi.com.pl

KRS: 0000392818
NIP: 952-21-10-933
Kapitał zakładowy 15 000,00 PLN
REGON: 143013470