Symulator Lokomotywy

Straton Kolej to kompleksowy symulator pozwalający na zaawansowane szkolenia maszynistów lokomotywy. Innowacyjny symulator składający się ze zmodernizowanej kabiny maszynisty wyposażonej w wewnętrzny oraz zewnętrzny system wizualizacji, który umożliwia percepcję przestrzenną wywołującą realne wrażenie ruchu.

System wizualizacji zapewnia uzyskanie obrazu maksymalnie zbliżonego do tego, jaki widzi przed sobą maszynista prawdziwego pojazdu trakcyjnego, z uwzględnieniem różnorodnych uwarunkowań występujących w środowisku naturalnym, takich jak: pory roku, pory dnia, normalne i ekstremalne warunki atmosferyczne.

Straton Kolej
Symulator Koleji - wnętrze
Symulator koleji - widok z zewnątrz

Właściwości symulatora

Straton Kolej poprzez wygląd i wyposażenie wnętrza kabiny maszynisty maksymalnie zbliżone do wnętrza kabiny rzeczywistego pojazdu trakcyjnego zapewnia porównywalne (tzn. nie gorsze) warunki pracy dla szkolonej osoby, szczególnie pod względem:

  • wymaganych wymiarów gabarytowych,
  • ergonomii,
  • przewietrzania oraz temperatury.

Straton Kolej to innowacyjny trenażer stworzony na potrzeby zaawansowanych szkoleń w zróżnicowanych warunkach oraz podczas skomplikowanych scenariuszy, trudnych lub niemożliwych do odwzorowania w rzeczywistości.