Zapytanie ofertowe – System wizualizacji do wykonania instalacji demonstracyjnej

Firma CMGI Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia ofert na planowany zakup – „System wizualizacji do wykonania instalacji demonstracyjnej”. Do zapytania dołączony jest załącznik nr 1 – zawierający specyfikację przedmiotu zamówienia. <<Załącznik nr 1>> Oferta powinna zawierać : nazwę oferenta, adres (lub siedzibę), numer NIP, podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy, datę sporządzenia, cena oferty powinna zawierać całkowity koszt zamówienia (cena brutto), jakie Zamawiający będzie …

Zapytanie ofertowe Licencja oprogramowania graficznego Autodesk 3DS Max

Firma CMGI Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty handlowej na planowany „Zakup licencji oraz subskrypcji na licencję oprogramowania graficznego Autodesk 3DS Max”. Oferta powinna zawierać : nazwę oferenta, adres (lub siedzibę), numer NIP, podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy, datę sporządzenia, cena oferty powinna zawierać całkowity koszt zamówienia (cena brutto), jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i …

Zapytanie ofertowe – Wysokowydajne zestawy stacji graficznych (aktualizacja 04.09.2017 r.)

Do zapytania ofertowego opublikowanego na stronie firmy dnia 31.08.2017 r. zostaje dołączony nowy załącznik z aktualizacją specyfikacji sprzętu. Wszystkich zainteresowanych przesłaniem oferty prosimy o pobranie nowego pliku zamieszczonego w poniższej treści zapytania oraz zapoznanie się z jego treścią. ————————————————————————————————————————— Firma CMGI Sp. z o.o. zaprasza do  przedstawienia ofert na planowany zakup „Wysokowydajnych zestawów stacji graficznych”. Przedmiot oferty stanowi załącznik nr 1 – zawierający wymagania względem konfiguracji sprzętowych, oprogramowania oraz wyposażenia …

Zapytanie ofertowe – Drukarka 3D

Firma CMGI Sp. z o.o. zaprasza do  przedstawienia ofert na planowany zakup „Drukarki 3D”. Przedmiot oferty stanowi załącznik nr 1 – zawierający wymagania względem konfiguracji sprzętowych, oprogramowania oraz wyposażenia zapytania ofertowego. << Plik do pobrania>> Oferta powinna zawierać: nazwę oferenta, adres (lub siedzibę) numer NIP, podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy, datę sporządzenia, jednostkowy koszt podzespołów zamówienia (cena brutto), całkowity koszt zamówienia (cena brutto), maksymalny …

Zapytanie ofertowe – Wysokowydajne zestawy stacji graficznych

Firma CMGI Sp. z o.o. zaprasza do  przedstawienia ofert na planowany zakup „Wysokowydajnych zestawów stacji graficznych”. Przedmiot oferty stanowi załącznik nr 1 – zawierający wymagania względem konfiguracji sprzętowych, oprogramowania oraz wyposażenia zapytania ofertowego: << Plik do pobrania >> Oferta powinna zawierać: nazwę oferenta, adres (lub siedzibę) numer NIP, podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy, datę sporządzenia, jednostkowy koszt podzespołów zamówienia (cena brutto), całkowity koszt zamówienia …

Zapytanie ofertowe – Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup „Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D”. Do zapytania dołączony jest niniejszy załącznik: Załącznik nr 1 – specyfikacja oprogramowania specjalistycznego do projektowania 3D << Plik do pobrania >>  Oferty proszę przesłać do dnia 2017.08.11, do godz. 15:30 za pomocą poczty e-mail, bądź za pośrednictwem kuriera, poczty lub osobiście na adres: CMGI Sp. z o.o. al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4a/2, 05-077 …

Zapytanie ofertowe – Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D (aktualizacja 07.08.2017 r.)

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 03.08.2017 r. Zamawiający podejmuje decyzję o odstąpieniu od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na planowany zakup „Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D”. ___________________________________________________________________ Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup „Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D”. Oferty proszę przesłać do dnia 2017.08.07, do godz. 15:30 za pomocą poczty e-mail, bądź za pośrednictwem kuriera, poczty lub osobiście na adres: CMGI Sp. z …

Zapytanie ofertowe – Okulary wirtualnej przestrzeni graficznych 3D

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup „Okulary wirtualnej przestrzeni graficznych 3D”. W załączniku pozwoliliśmy sobie dołączyć plik:   – Załącznik zawierający wymagania względem konfiguracji sprzętowych i programowych zapytania ofertowego; a) „Zalacznik nr 1 – Okulary Wirtualnej Rzeczywistości.pdf”; (ftp://ftp.cmgi.eu/Załącznik_nr1-Okulary_wirtualnej_rzeczywistosci.pdf) Oferty proszę przesłać do dnia 2016.10.12, do godz. 15:30 za pomocą poczty e-mail, bądź za pośrednictwem kuriera, poczty lub osobiście na adres: CMGI Sp. z o.o al. …

Zapytanie ofertowe – Wysokowydajne zestawy stacji graficznych

6.05.2016r. CMGI Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na „Wysokowydajne zestawy stacji graficznych” Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup „Wysokowydajnych zestawów stacji graficznych”. W załączniku pozwoliliśmy sobie dołączyć dwa pliki:   – Załącznik zawierający wymagania względem konfiguracji sprzętowych i programowych zapytania ofertowego; a) „Zalacznik nr 1 – Wysokowydajne zestawy stacji graficznych.pdf”; (Załącznik – ftp.cmgi.eu/Zalacznik_Wysokowydajne_zestawy_stacji_graficznych.pdf) Zapytanie znajduje się także na naszej stronie internetowej pod adresem: …

Zapytanie ofertowe – Elmenty do wykonania instalacji demontracyjnej

CMGI Sp. z o.o. zaprasza  do przedstawienia oferty na „Elmenty do wykonania instalacji demontracyjnej” Przedmiot oferty stanowi: a) Załącznik nr 1 – Elementy do wykonania instalacji demontracyjnej.pdf Pobierz załącznik Oferta powinna zawierać: • nazwę oferenta, adres (lub siedzibę), numer NIP, • podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy, • datę sporządzenia, • jednostkowy koszt podzespołów zamówienia (cena brutto) • całkowity koszt realizacji zamówienia (cena brutto), • …