Symulator Radia

Symulator służy głównie do testowania, badań i demonstracji technologicznej dedykowanych radiostacji w symulowanym wirtualnym otoczeniu terenowym w czasie prowadzenia działań taktycznych na szczeblu batalionu, kompanii, drużyny (załogi) i żołnierza. Przeznaczony jest także do przeprowadzenia m.in. szkoleń obsad stanowisk dowodzenia, załóg wozów bojowych, osób funkcyjnych, szkoleń technicznych i proceduralnych. Umożliwia także wykonywanie testów i ćwiczeń w środowisku, które jest niemożliwe do odtworzenia w rzeczywistości, a jedynie w środowisku symulacyjnym. Symulator umożliwia przeprowadzanie ćwiczeń dowódczo-sztabowych i treningów sztabowych w realnych warunkach, ale bez konieczności używania rzeczywistego sprzętu łączności i emitowania energii elektromagnetycznej. Dzięki zastosowaniu symulatora, żołnierze wszystkich szczebli dowodzenia będą mogli w trakcie ćwiczeń wykonywać zadania związane z transmisją informacji w dowolnych (wynikających z celu ćwiczenia) uwarunkowaniach terenowych, pogodowych, zakłóceń i innych, stosownie do przyjętych scenariuszy. Możliwość nagrywania prowadzonej korespondencji daje także nowe możliwości w zakresie omawiania ćwiczeń, wyciągania wniosków i unikania błędów w przyszłości. Zdolność symulatora do współpracy z rzeczywistymi urządzeniami generuje wiele możliwości oraz zapewnia elastyczność podczas planowania i prowadzenia ćwiczeń.

Jest to symulator pozwalający na odwzorowanie właściwości rzeczywistego radia, symulowanie połączeń radiowych pomiędzy wieloma symulatorami, a także zniekształceń powodowanych zakłóceniami w komunikacji radiowej.

Symulator radia RKP 8100 został opracowany z wykorzystaniem technologii CNR firmy Calytrix umożliwiającej odwzorowanie właściwości radia oraz funkcjonowania sieci łączności. Wszystkie operacje na symulatorze związane z funkcjami radia wykonuje się z wykorzystaniem myszki lub bezpośrednio poprzez dotyk z wykorzystaniem ekranu dotykowego.

Symulator radia został także zintegrowany ze środowiskiem symulacji wirtualnej VBS3, dzięki czemu może być integralną częścią ćwiczeń realizowanych z wykorzystaniem tego środowiska.

Radio KomunikacjaSymulator radia ma następujące właściwości:

 • odwzorowuje właściwości rzeczywistego radia
 • symuluje połączenia radiowe pomiędzy wieloma symulatorami z
  uwzględnieniem ustawionych parametrów komunikacyjnych,
 • symuluje zniekształcenia powodowane zakłóceniami w
  komunikacji radiowej (odległość, wpływ innych obiektów),
 • posiada interfejs DIS (Distributed Interactive Simulation)
  umożliwiający współpracę z innymi symulatorami,
 • komunikacja pomiędzy symulatorami odbywa się z
  wykorzystaniem standardowej sieci komputerowej,
 • umożliwia podłączenie rzeczywistego mikrotelefonu,
 • umożliwia nagrywanie prowadzonych rozmów w celu oceny
  ćwiczących,
 • umożliwia łączenia symulatora z rzeczywistymi urządzeniami.
Radio VBS3

Najważniejszym aspektem symulatora jest możliwość jego bezpośredniej
integracji z symulatorem wirtualnym
za pośrednictwem wbudowanego
interfejsu DIS. Integracja taka powoduje to, że nawiązywanie połączeń i
parametry łączności radiowej będą zależały od stanu symulacji wirtualnej, a
w szczególności od:

 • położenia obiektów symulowanych,
 • ukształtowania terenu
 • występowania przeszkód terenowych,
 • warunków pogodowych.