CMGI LOGO

PROJEKT ROZWOJOWY nr DOBR-BI04/051/13087/2013

„Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania”

Konsorcjum Monitoring

Lider Konsorcjum:   Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
Kierownik Projektu: dr inż. Jacek Roguski
Termin zakończenia: grudzień 2016

Efekty projektu:

  • Technologia informatyczna wspomagająca zarządzanie kryzysowe i ratownictwo,
  • Demonstrator systemu diagnostyki technicznej wyposażenia PSP,
  • System informatyczny zbierający i przetwarzający dane, wspierający zadania operacyjne i logistyczne w zakresie serwisowania i zakupu sprzętu ratowniczego,
  • System sensorów monitorujących zużycie sprzętu stosowanego w ochronie przeciwpożarowej,
  • System łączności pozwalający na przesyłanie danych pozyskanych z sensorów do systemu informatycznego oraz zdalny dostęp do systemu.