Wykorzystanie środowiska wirtualnej rzeczywistości

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego narzędzia VBS3 tworzymy symulator wirtualnej rzeczywistości oraz trenażery pozwalające na prowadzenie zaawansowanych ćwiczeń oraz szkoleń. Przy wykorzystaniu naszych systemów możemy odtworzyć dowolne środowisko i wprowadzić w nie wirtualne zmiany.

Symulatory oraz trenażery oparte na systemie VBS3 oferują możliwość opanowania umiejętności związanych z obsługa sprzętu, którego użytkowanie w celach ćwiczeniowych, w realnych warunkach jest niemożliwe.

Systemy szkoleniowe oparte na VBS3 pozwalają na przeprowadzenie ćwiczeń oraz szkoleń w wirtualnej rzeczywistości i rozwijanie umiejętności służb takich jak Policja, Straż Pożarna czy służby ratownicze poprzez poszerzanie wiedzy jednostek wchodzących w ich skład z zakresu procedur oraz scenariuszy działania w sytuacjach kryzysowych.

Systemy symulacji pozwalają poprzez szkolenia w wirtualnej rzeczywistości zminimalizować czas reakcji służb na zdarzenia i wypracowywać odpowiednie reakcje jednostek osobowych na rzeczywiste sytuacje odwzorowane w środowisku wirtualnym.