Zapytanie ofertowe – Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D (aktualizacja 07.08.2017 r.)

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 03.08.2017 r. Zamawiający podejmuje decyzję o odstąpieniu od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na planowany zakup “Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D”.

___________________________________________________________________

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup „Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D”.

Oferty proszę przesłać do dnia 2017.08.07, do godz. 15:30 za pomocą poczty e-mail, bądź za pośrednictwem kuriera, poczty lub osobiście na adres:

CMGI Sp. z o.o.

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4a/2,

05-077 Warszawa

Pytający może odstąpić od realizacji bez podania przyczyny.

Kryteria wyboru oferty:
• Cena – 100%,
Kontakt w sprawie złożenia ofert i realizacji zamówienia :

Sławomir Kołodziejczyk

adres e-mail : s.kolodziejczyk@cmgi.com.pl

tel. 22 11 00 061

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *