CMGI LOGO

PROJEKT ROZWOJOWY nr DOB-BI06/03/48/2014

“Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych w warunkach działań podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”

Kierownik Projektu:
dr inż. Norbert Tuśnio
Termin zakończenia: grudzień 2017

Efekty projektu:

 • Wyselekcjonowanie krytycznych  elementów destabilizacji konstrukcyjnych obiektów budowlanych i wprowadzenie ich systematyki,
 • Koncepcja rozwiązań metodologicznych realizacji stabilizacji z zastosowaniem najnowszych rozwiązań naukowych,
 • Stanowiska badawcze symulujące zachowanie się niestabilnych konstrukcji budowlanych, pozwalających na wykonanie badań wykorzystania poszczególnych systemów i technik stabilizacji,
 • Prototypowe rozwiązania innowacyjnych systemów stabilizacyjnych do działań ratowniczych,
 • Publikacje szkoleniowe do realizacji szkolenia specjalistycznego na poziomie podstawowym i zaawansowanym strażaków/ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • Kompleksowy demonstrator technologii ratowniczej i systemu szkoleniowego do zastosowania na poligonie specjalistycznym dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej oraz USAR POLAND zawierającego:
  • System stanowisk badawczo-demonstracyjnych,
  • System stanowisk do treningu stabilizacji,
  • Interaktywny symulator wirtualny zdarzeń katastrofy budowlanej do treningu ratowniczego na poziomie interwencyjnym i taktycznym.

Lider Konsorcjum
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
www.sgsp.edu.pl

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 6/2014. 

NCBIR logo z czerwonym napisem