Zapytanie ofertowe – Robot Inspekcyjny

CMGI Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty na „Robota inspekcyjnego” Przedmiot oferty stanowi załącznik nr 1: Pobierz załącznik nr1 Oferta powinna zawierać: • nazwę oferenta, adres (lub siedzibę), numer NIP, • podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy, • datę sporządzenia, • jednostkowy koszt podzespołów zamówienia (cena brutto), a w tym m.in.: – układ jezdny gąsiennicowy lub kołowy umożliwiający montaż platformy bezzałogowej; – układ komunikacji bezprzewodowej o zasięgu …