Zapytanie ofertowe – Robot Inspekcyjny

CMGI Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty na „Robota inspekcyjnego” Przedmiot oferty stanowi załącznik nr 1: Pobierz załącznik nr1 Oferta powinna zawierać: • nazwę oferenta, adres (lub siedzibę), numer NIP, • podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy, • datę sporządzenia, • jednostkowy koszt podzespołów zamówienia (cena brutto), a w tym m.in.: – układ jezdny gąsiennicowy lub kołowy umożliwiający montaż platformy bezzałogowej; – układ komunikacji bezprzewodowej o zasięgu …

Zapytanie ofertowe „Wysokowydajne zestawy stacji graficznych”

CMGI Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na „Wysokowydajne zestawy stacji graficznych”Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup „Wysokowydajnych zestawów stacji graficznych”. W załączniku pozwoliliśmy sobie dołączyć dwa pliki: – Załącznik zawierający zapytanie ofertowe: a) „Zapytanie ofertowe 1_2015.pdf”; – Załącznik zawierający wymagania względem konfiguracji sprzętowych i programowych zapytania ofertowego; b) „Zalacznik nr 1 – Wysokowydajne zestawy stacji graficznych.pdf”; Zapytanie znajduje się także na naszej stronie …