Symulator kolejowy pojazdów specjalnych

Zespół ekspertów CMGI Sp. z o.o. opracował innowacyjny produkt w postaci symulatora kolejowego  pojazdów specjalnych, dedykowany do celów szkoleniowych spółki PKP Energetyka S.A.

Symulator kolejowy pojazdów specjalnych to nowoczesne rozwiązanie w postaci kompleksowego systemu symulacji zamontowanego na pojeździe ciężarowym marki IVECO (Typ: Daily, Model: D35C18), co zapewnia mobilność innowacyjnego urządzenia, a także gwarantuje możliwość realizacji szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta w ośrodkach szkoleniowych usytuowanych na terenie całej Polski.

Na pojeździe ciężarowym znajdują się dwa specjalistyczne pomieszczenia przystosowane do pracy z wykorzystaniem symulatora, zarówno instruktora, jak i osoby ćwiczącej.

STANOWISKO INSTRUKTORA

Stanowisko instruktora to przede wszystkim wysokowydajne stacje komputerowe oraz sprzęt audiowizualny, umożliwiające obserwację oraz komunikację osoby prowadzącej szkolenie z osobą ćwiczącą. Stanowisko instruktora udostępnia narzędzia pozwalające na pełną ingerencję prowadzącego ćwiczenie w przebieg scenariusza szkoleniowego realizowanego przez osobę ćwiczącą.

STANOWISKO SZKOLENIOWE

Stanowisko szkoleniowe to przede wszystkim odwzorowana kabina maszynisty pojazdu specjalnego – autorski projekt zespołu ekspertów CMGI Sp. z o.o. Kabina maszynisty składa się z nowoczesnego sprzętu audiowizualnego oraz trzech wymiennych pulpitów umożliwiających prowadzenie szkoleń maszynistów obsługujących wybrane pojazdy specjalne, tj.:

  • Pulpit pojazdu specjalnego WM15P00 HB;
  • Pulpit pojazdu specjalnego MTW 100.110;
  • Pulpit pojazdu specjalnego PS00.

System symulacji bazuje na innowacyjnym środowisku wirtualnym VBS3, którego szeroka gama narzędzi umożliwiła opracowanie w pełni funkcjonalnej wirtualnej rzeczywistości, pozwalającej na realistyczne odwzorowanie środowiska pracy maszynistów pojazdów specjalnych. W skład systemu symulacji wchodzą:

– Mapa wirtualna zawierająca rzeczywiste trasy kolejowe, po których poruszają się maszyniści pojazdów specjalnych;

– Modele wirtualne odwzorowujące rzeczywiste obiekty, takie jak np. lokomotywa pojazdu specjalnego;

– Logika działania zaimplementowana w opracowanych obiektach wirtualnych, umożliwiająca automatyczne funkcjonowanie elementów świata wirtualnej rzeczywistości;

– Scenariusze symulacyjne odwzorowujące zdarzenia zarówno rutynowe, jak i sytuacje kryzysowe, które mogą się zdarzyć w trakcie prowadzenia pojazdu specjalnego.

System symulacji jest w pełni zintegrowany z opracowanymi emulatorami pulpitów pojazdów specjalnych, których budowa jest identyczna w stosunku do rzeczywistych urządzeń. Co więcej, wszystkie niezbędne funkcje poszczególnych pulpitów zostały odwzorowane w systemie symulacji.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *