Zapytanie ofertowe Licencja oprogramowania graficznego Autodesk 3DS Max

Firma CMGI Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty handlowej na planowany „Zakup licencji oraz subskrypcji na licencję oprogramowania graficznego Autodesk 3DS Max”.

Oferta powinna zawierać :

 • nazwę oferenta, adres (lub siedzibę), numer NIP,
 • podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy, datę sporządzenia,
 • cena oferty powinna zawierać całkowity koszt zamówienia (cena brutto), jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.
 • maksymalny termin realizacji zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert :

 • oferty należy składać w wersji papierowej lub elektronicznej – za pomocą poczty e-mail,
  za pośrednictwem kuriera, poczty lub osobiście na adres:

CMGI Sp. z o.o.

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4a/2

05-077 Warszawa

adres e-mail : s.kolodziejczyk@cmgi.com.pl

Termin składania ofert :

 • oferty proszę przesyłać do dnia 2018.02.28 do godz. 16.00.

Przedmiot zamówienia :

 • przedmiotem zamówienia jest zakup licencji w formie subskrypcji na okres 2 lat oprogramowania graficznego Autodesk 3DS Max w wersji aktualnej,
 • ilość licencji w formie subskrypcji przeznaczonej do zakupu szt. – 1,
 • przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad prawnych i wykonawczych.

Informacje o licencji: 

Oprogramowanie powinno zostać dostarczone na nośniku CD lub DVD, nośniku USB lub w postaci klucza licencyjnego tj. danych zapewniających pobranie oprogramowania ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę oraz z instrukcją użytkowania i pomocą zawartą w nim, dostarczane bezpośrednio od producenta w języku polskim.

Kryteria wyboru oferty:

 • zamówienie zostanie udzielone po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert,
 • porównaniu i ocenie podlegać będą wszystkie ważne oferty, tj. zgodne z zapytaniem
  ofertowym,
 • jedynym kryterium oceny ofert będzie cena – waga kryterium: 100%,
 • zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ofertowego bez podania przyczyn.

 

Osoba do kontaktu w sprawie złożenia ofert i realizacji zamówienia :

Sławomir Kołodziejczyk – tel. 22 11 00 061

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *