Zapytanie ofertowe – Wysokowydajne zestawy stacji graficznych

Firma CMGI Sp. z o.o. zaprasza do  przedstawienia ofert na planowany zakup „Wysokowydajnych zestawów stacji graficznych”. Przedmiot oferty stanowi załącznik nr 1 – zawierający wymagania względem konfiguracji sprzętowych, oprogramowania oraz wyposażenia zapytania ofertowego: << Plik do pobrania >> Oferta powinna zawierać: nazwę oferenta, adres (lub siedzibę) numer NIP, podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy, datę sporządzenia, jednostkowy koszt podzespołów zamówienia (cena brutto), całkowity koszt zamówienia …

Zapytanie ofertowe – Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup „Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D”. Do zapytania dołączony jest niniejszy załącznik: Załącznik nr 1 – specyfikacja oprogramowania specjalistycznego do projektowania 3D << Plik do pobrania >>  Oferty proszę przesłać do dnia 2017.08.11, do godz. 15:30 za pomocą poczty e-mail, bądź za pośrednictwem kuriera, poczty lub osobiście na adres: CMGI Sp. z o.o. al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4a/2, 05-077 …

Kongres Pożarnictwa 2017

27 lipca 2017 r. przedstawiciele CMGI wzięli udział w 14 edycji Kongresu Pożarnictwa 2017, organizowanej w Warszawie przez podmioty działające w obszarze bezpieczeństwa pożarowego. Konferencja jest corocznym spotkaniem specjalistów oraz praktyków ochrony przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeń oraz wydarzeniem poświęconym bezpieczeństwu pożarowemu w budownictwie i przemyśle. W trakcie trwania Kongresu przedstawiciele CMGI mieli przyjemność prezentować rozwiązania powstałe w trakcie realizacji projektu rozwojowego pn.: “Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w …

Zapytanie ofertowe – Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D (aktualizacja 07.08.2017 r.)

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 03.08.2017 r. Zamawiający podejmuje decyzję o odstąpieniu od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na planowany zakup “Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D”. ___________________________________________________________________ Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup „Licencja specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D”. Oferty proszę przesłać do dnia 2017.08.07, do godz. 15:30 za pomocą poczty e-mail, bądź za pośrednictwem kuriera, poczty lub osobiście na adres: CMGI Sp. z …