Zapytanie ofertowe – Robot Inspekcyjny

CMGI Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty na „Robota inspekcyjnego”

Przedmiot oferty stanowi załącznik nr 1:
Pobierz załącznik nr1

Oferta powinna zawierać:
• nazwę oferenta, adres (lub siedzibę), numer NIP,
• podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy,
• datę sporządzenia,
• jednostkowy koszt podzespołów zamówienia (cena brutto), a w tym m.in.:
– układ jezdny gąsiennicowy lub kołowy umożliwiający montaż platformy bezzałogowej;
– układ komunikacji bezprzewodowej o zasięgu co najmniej 100 m umożliwiający pracę w trudnych warunkach zadymienia i zapylenia;
– układ akwizycji danych;

• całkowity koszt realizacji zamówienia (cena brutto),
• maksymalny termin realizacji zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę proszę przesłać za pomocą poczty e-mail lub osobiście na adres:

CMGI Sp. z o.o.
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4a/2,
05-077 Warszawa

Ofertę proszę przesyłać do dnia 2015.10.27, do godz. 15:00 Pytający może odstąpić od realizacji bez podania przyczyny

Kryteria wyboru oferty:
• Cena – 100%,

Kontakt w sprawie złożenia oferty i realizacji zamówienia:

Dawid Rzemek Dyrektor ds. Technicznych tel. +48 668 334 980 adres e-mail: d.rzemek@cmgi.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *