Zapytanie ofertowe – Wysokowydajne zestawy stacji graficznych

Firma CMGI Sp. z o.o. zaprasza do  przedstawienia ofert na planowany zakup „Wysokowydajnych zestawów stacji graficznych”.

Przedmiot oferty stanowi załącznik nr 1 – zawierający wymagania względem konfiguracji sprzętowych, oprogramowania oraz wyposażenia zapytania ofertowego:

<< Plik do pobrania >>

Oferta powinna zawierać:

  • nazwę oferenta, adres (lub siedzibę) numer NIP,
  • podpis osoby upoważnionej do kontaktów handlowych, pieczęć firmową oraz telefon kontaktowy,
  • datę sporządzenia,
  • jednostkowy koszt podzespołów zamówienia (cena brutto),
  • całkowity koszt zamówienia (cena brutto),
  • maksymalny termin realizacji zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę proszę przesłać za pomocą poczty e-mail, bądź za pośrednictwem kuriera, poczty lub osobiście na adres:

CMGI Sp. z o.o.

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4a/2

05-077 Warszawa

Oferty proszę przesyłać do dnia 2017.09.05 do godz. 15.30.

Pytający może odstąpić od realizacji bez podania przyczyny.

Kryteria wyboru oferty:

  • cena – 100%

Kontakt w sprawie złożenia ofert i realizacji zamówienia :

Sławomir Kołodziejczyk

Adres e-mail : s.kolodziejczyk@cmgi.com.pl

tel. 22 11 00 061

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *