Strategiczne Konsorcjum dla Polskich Sił Zbrojnych

Konsorcjum BMS

Asseco Poland, Teldat, Siltec, Enigma, CMGI oraz Wojskowa Akademia Techniczna zawiązały konsorcjum, które oferować będzie zaawansowany technologicznie System Zarządzania Walką (BMS – Battlefield Management System). Narodowe „Konsorcjum BMS” powstało w odpowiedzi na rozpoczęty przez Ministerstwo Obrony Narodowej proces modernizacji i informatyzacji polskiego wojska. Armie na całym świecie inwestują w systemy tej klasy, dlatego „Konsorcjum BMS” ma także szansę na zagraniczną ekspansję.
W skład „Konsorcjum BMS” wchodzą tylko polskie firmy oraz uczelnia wojskowa – WAT. Startują one w przetargu na dostawę systemu BMS dla polskich Sił Zbrojnych, do którego ze względu na ochronę podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, MON zaprosił podmioty krajowe. Rozwiązanie to, w dobie cyfryzacji wojny, jest jednym z kluczowych wojskowych systemów teleinformatycznych, służącym do zarządzania walką na szczeblu taktycznym. Wspiera proces dowodzenia i łączności pomiędzy sztabem, a załogami wszelkiego rodzaju pojazdów bojowych, w tym transporterów Rosomak. Informacje z pola walki są w czasie rzeczywistym przekazywane do dowództwa, które może na bieżąco korygować podjętą taktykę walki. Rozwiązanie może pracować samodzielnie, jak również stanowić podstawę do budowy kolejnych systemów. Narodowe „Konsorcjum BMS” łączy osiągnięcia polskich firm oraz kapitał wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej. Konsorcjum posiada ogromne doświadczenie, m.in. w zakresie systemów BMS (Teldat opracował autorski produkt — BMS Jaśmin), łączności, bezpieczeństwa oraz ochrony informacji, jak również integracji, wieloletniego utrzymania i rozwoju rozwiązań teleinformatycznych. Na czele konsorcjum stanęło Asseco Poland.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *