Szkolenie dowódców patroli rozminowania Sił Zbrojnych RP

Szkolenie dowódców - Symulator

W dniach 28.09-29.09.2015 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu odbyło się szkolenie dowódców patroli rozminowania Sił Zbrojnych RP organizowane przez Szefostwo Inżynierii Wojskowej.

Podczas ćwiczeń przedstawiciele CMGI przedstawili możliwości wykorzystania systemu VBS3 w trakcie szkoleń patroli rozminowania.

W trakcie prezentacji Prezesa Bohemia Interactive Simulations Pana Macieja Stopniaka został przedstawiony film przygotowany przez zespół CMGI, prezentujący przykładowy przebieg ćwiczeń saperów uczestniczących w akcjach w czasie pokoju oraz opcje dostępne w systemie VBS3, które są możliwe do zastosowania, w celu jak największego urealnienia procesu szkolenia. Następnie pod czujnym okiem specjalistów CMGI odbyła się prezentacja sprzętu oraz jego praktyczne wykorzystanie w trakcie szkoleń. W trakcie pokazu możliwości  systemu VBS3, został także przeprowadzony przegląd bazy danych systemu pod kątem zawartości specjalistycznego sprzętu możliwego do wykorzystania na tego rodzaju ćwiczeniach oraz możliwości tworzenia i modyfikacji scenariuszy ćwiczebnych.

Prezentacja systemu VBS3 oraz zbudowanych na jego podstawie specjalistycznych symulatorów pokazała jego praktyczne i przyszłościowe zastosowanie w szkoleniach jednostek Sił Zbrojnych.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *